Biegły rewident – kim jest i w czym może pomóc?

Niektóre jednostki prowadzące działalność gospodarczą są ustawowo zobligowane do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Funkcję tę mogą pełnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia Kim zatem jest biegły rewident i co należy do jego obowiązków?

Audyt finansowy i jego znaczenie

Głównym zadaniem, jakie wykonuje biegły rewident, jest przeprowadzenie rewizji finansowej, czyli audytu finansowego w firmie. Działanie to jest prowadzone poprzez analizę sprawozdań finansowych danej jednostki, potwierdzających rzetelne i prawidłowe przedstawianie sytuacji finansowej, majątkowej oraz wypracowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Biegłym rewidentem może być osoba prowadząca własną działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem podmiotu uprawnionego do wykonywania tego typu zadań. Konieczny jest jednak wpis do rejestru biegłych rewidentów. Wiele przydatnych informacji w przedmiotowej kwestii można znaleźć w zasobach witryny https://akdudziak.pl/biegly-rewident/.

Warto nadmienić, że biegły rewident musi posiadać obszerną wiedzę w zakresie księgowości i rachunkowości, uwzględniając obowiązujące aktualnie przepisy prawne. Oprócz szczegółowej weryfikacji sprawozdania finansowego, osoba przeprowadzająca kontrolę ma obowiązek wskazać obszary najbardziej podatne na ryzyko zniekształcenia na płaszczyźnie sprawozdawczości finansowej. Wyniki kontroli powinny być przekazane i omówione z właścicielem bądź osobą pełniącą nadrzędną funkcję w kontrolowanej jednostce.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + cztery =