Jak uzyskać uprawnienia na tłumacza przysięgłego?

/
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić szereg wymagań formalnych, określonych w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O takie uprawnienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo, któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się także wydawanie uprawnień obywatelom państw należących do EFTA, czyli Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego jest znajomość języka polskiego oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Tłumaczenia przysięgłe nie mogą być wykonywane przez osoby karane za przestępstwa umyślne, skarbowe oraz gospodarcze. Kandydaci muszą dodatkowo posiadać wyższe wykształcenie oraz zdać egzamin tłumaczenia, z języka polskiego na język obcy i odwrotnie.

Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną odbywa się na wniosek kandydata, maksymalnie w ciągu roku od dnia złożenia wniosku. Kandydat jest informowany o wyznaczonym terminie i miejsce egzaminu co najmniej na 21 dni przed jego datą. Osoba ubiegająca się o uprawnienia tłumacza przysięgłego pokrywa wszelkie koszty związane z egzaminem. Co ważne, przystąpić do egzaminu mogą osoby, które nie spełniają wszystkich warunków formalnych. W takim wypadku jednak, nawet uzyskanie pozytywnego wyniku, nie daje jeszcze prawa do wykonywania zawodu. Wpisu na listę tłumaczy przysięgłych dokonuje się dopiero po uzupełnieniu wszelkich braków formalnych. Nabycie uprawnień tłumacza przysięgłego potwierdzane jest odpowiednim świadectwem, wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Artykuł napisany we współpracy z dogadamycie.pl – biurem tłumaczeń online.

Szukasz tłumacza z języka rosyjskiego na język polski? Zapoznaj się z ofertą biura.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Jakie są typy obuwia damskiego?
Jakie są typy obuwia damskiego?
Istnieje wiele różnych rodzajów butów dla kobiet. Buty damskie są w różnych stylach, kolorach i kształtach. Najlepszym sposobem na wybór […]
Jakie ograniczenia mają standardowe paczki wysyłane kurierem?
Jakie ograniczenia mają standardowe paczki wysyłane kurierem?
Standardowa paczka – wiele osób nie do końca wie, co kryje się za tym określeniem. Okazuje się jednak, że paczki […]
Dlaczego warto modernizować instalację elektryczną?
Dlaczego warto modernizować instalację elektryczną?
Instalacja elektryczna w Twoim domu jest złożonym systemem i ma wiele ruchomych części. Z czasem części te mogą się zużywać […]