Z jakich form finansowania może korzystać spółka?

Spółka prowadząca działalność gospodarczą, aby móc się rozwijać potrzebuje kapitału, który pozwoli sfinansować planowane inwestycje. Istnieje wiele sposobów pozyskiwania środków pieniężnych. Właściciele rozwijających się spółek kapitałowych mogą zdecydować się na emisję akcji. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży mogą zostać wykorzystane na rozwój firmy. Innym rozwiązaniem jest wyemitowanie obligacji. Są to oprocentowane papiery dłużne kupowane przez inwestorów, które po określonym czasie zostają odkupione przez przedsiębiorstwo.

Popularne źródła pozyskiwania kapitału

Właściciele firmy mogą także zdecydować się na kredyt dla spółek. Tego rodzaju produkty dostępne są we wszystkich bankach. Wysokość kredytu, który można zaciągnąć, uzależniona jest od kondycji firmy, a także jej zdolności kredytowej. Coraz bardziej popularną formą finansowania przedsiębiorstw jest leasing. Jego przedmiotem mogą być zarówno rzeczy ruchome, nieruchomości, jak i grunty. W zależności od potrzeb spółka może sięgnąć po leasing operacyjny lub finansowy. 

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + 13 =