Rekuperator – co warto wiedzieć?

Rekuperator to urządzenie do wymiany ciepła, które odbiera ciepło ze spalin i wykorzystuje je do wstępnego podgrzania powietrza przed wprowadzeniem do komory spalania.

Rekuperatory stosowane są w małych kotłach, np. do podgrzewania wody. Stosuje się je również w dużych elektrowniach w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia paliwa.

Rekuperatory można podzielić na dwa rodzaje:

Rekuperatory bezpośredniego kontaktu 

Składają się one z dwóch zestawów rur ułożonych jedna za drugą, pomiędzy którymi przechodzą spaliny. Proces zachodzi, gdy gorące spaliny pochodzące z pieca przechodzą przez pierwszy zestaw rur, gdzie tracą ciepło przez przewodzenie i promieniowanie. To powoduje nagrzanie płynu pośredniego w tym zestawie rur, który następnie przez konwekcję i promieniowanie nagrzewa płyn wtórny w drugim zestawie rur, zanim zostanie odprowadzony w postaci gorących spalin o wysokiej temperaturze do atmosfery lub komina.

Rekuperatory pośrednie kontaktowe 

Składają się z pojedynczej rury wypełnionej wodą lub inną cieczą niemieszającą się ze spalinami, która przekazuje ciepło przez konwekcję i parowanie z gorących spalin do chłodnej wody chłodzącej, która przepływając wewnątrz odbiera ciepło i skrapla parę wodną, która zostanie odprowadzona z powrotem do atmosfery przez komin wraz z rekuperacją.

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości jakie daje rekuperator, to sprawdź witrynę internetową: https://ekoklima.eu/rekuperacja.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + 13 =