Od jakich nieprzewidzianych wypadków warto ubezpieczyć swoje mieszkanie?

Polisy mieszkaniowe zaliczane są do grupy dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych. Ze względu na niewygórowane ceny, tego rodzaju produkty cieszą się dużą popularnością ze strony klientów. Dobra polisa stanowi skuteczne zabezpieczenie posiadanego majątku i chroni przed wieloma czynnikami ryzyka.

Zdarzenia losowe

Podstawowy zakres niemal wszystkich polis ubezpieczeniowych na mieszkanie obejmuje ochronę przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Co istotne, do zagrożeń ogniowych zaliczyć należy nie tylko pożar, ale także zadymienie oraz wybuch. Do innych zdarzeń losowych, które powinny zostać objęte ubezpieczeniem, należy przede wszystkim zalanie (bez względu na przyczynę).

W niektórych firmach odszkodowanie za zalanie spowodowane pękniętym wężykiem doprowadzającym wodę jest wypłacane dopiero po wykupieniu dodatkowej klauzuli i zapłaceniu wyższej składki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u agenta lub na stronie internetowej https://wygodnie.pl/ubezpieczenie-mieszkania/kalkulator.

Kradzież, wandalizm i inne ryzyka

Jeżeli mieszkanie jest zlokalizowane w dzielnicy, w której często dochodzi o włamań, warto pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony o kradzież lub wandalizm. W sytuacji, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, osoba ubezpieczona otrzyma odszkodowanie za utracone mienie i poniesione straty. Dobra polisa mieszkaniowa powinna obejmować także OC w życiu prywatnym. Dotyczy to w szczególności lokali znajdujących się na wyższym piętrze. Dzięki takiemu rozszerzeniu możliwe jest pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Przydaje się ono w sytuacji, gdy doszło do przypadkowego zalania sąsiada z dołu.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × jeden =