Czym są białe certyfikaty i jak można się ubiegać o ich uzyskanie?

Biały certyfikat to z punktu widzenia prawa specjalne świadectwo efektywności energetycznej. Podstawowym warunkiem jego przyznania jest złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki. Zazwyczaj starają się o uzyskanie takiego papieru firmy, przedsiębiorstwa i jednostki sektora publicznego realizujące różne przedsięwzięcia o charakterze modernizacyjnym. Jego posiadanie stanowi natomiast obowiązek dla wszelkich podmiotów zajmujących się sprzedażą energii, ciepła bądź gazu ziemnego. 

Specyficzna forma dofinansowania

Do przedsięwzięć służących znacznej poprawie efektywności energetycznej zaliczamy przede wszystkim: remonty budynków, zakładanie izolacji w obrębie instalacji przemysłowych, wymianę oświetlenia na bardziej oszczędne, wymianę urządzeń przemysłowych i domowych na wydajniejsze (pomp, wentylatorów), wdrażanie odnawialnych źródeł energii, a także modyfikowanie sieci ciepłowniczych na preizolowane. To właśnie wymienione działania upoważniają do starania się o biały certyfikat. W celu jego skutecznego pozyskania trzeba najpierw zadbać o przeprowadzenie kompleksowego audytu energetycznego, polegającego głównie na weryfikacji poziom zużycia prądu oraz stanu technicznego danego obiektu i znajdujących się w nim instalacji czy maszyn. Poza tym zachodzi konieczność ustalenia opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. Minimalna pożądana oszczędność energii wynosi tutaj 10 ton oleju ekwiwalentnego w skali roku. Po spełnieniu powyższych warunków inwestor może z powodzeniem składać wniosek w URE. Ostateczna decyzja zapada przeważnie po 45 dniach. Dodajmy, że w ramach posiadania certyfikatu istnieje szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokości kilkaset tysięcy złotych.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 2 =